esimerkki2.jpg

Tämän vuoden kevätkokous pidetään pelkästään etäkokouksena Google Meet-sovelluksen avulla. Kokoukseen on ennakkoilmoittautuminen 23.4.21 mennessä. Osallistujille lähetetään ennakkoon linkki kokoukseen, toimintakertomus sekä seuran säännöt joihin on tehty johtokunnan toimesta muutosehdotuksia sekä ohje Google Meetin käyttöön.