esimerkki4.jpg

Vuoden 2018 Karkkirastit käydään Karkkilan itäpuolella lähellä Haaviston kylää. Kilpailukeskus ja
parkkialue sijaitsevat mäntykankaalla, joten keväinen vesisadekaan ei aiheuta ongelmia.

Kilpailumaasto on metsätien ja suoalueen rikkoma alue, josta löytyy sekä nopeakulkuista kangasmetsää,
että eri-ikäistä talousmetsää. Korkeuseroja on kohtuullisesti.

Kartta on selkeä, tasalaatuinen ja kuvauksiltaan paikkansa pitävä. Viimeiset kartan korjaukset on tehty
aivan lähiviikkoina, joten kartan suhteen voi olla luottavainen.

Ratasuunnittelussa on pyritty hyödyntämään maaston parhaat osat. Kilpailijat voivat varautua
monenlaisiin suunnistustehtäviin, pitkistä reitinvalintaväleistä lyhyisiin tarkkuusväleihin.

Lastenradoille maastosta on löytynyt hyvä ja turvallinen alue, jossa radat tukeutuvat metsätiehen ja
polkuihin. Mielestäni lastenradat ovat onnistuneet hyvin, joten lapset voi huoletta lähettää metsään.

Ratamestari on sijoittanut rastipisteet selkeisiin maastokohteisiin, joihin taitavalla suunnistuksella löytää
helposti. Koodien kanssa kannattaa taas olla tarkkana, koska rastipisteitä on lähekkäin.

Karkki-Rastilla on monen vuoden kokemus kisojen järjestämisestä, joten kilpailunjohtaja Tanja Nyholmin
johdolla on tulossa hyvät ja onnistuneet kilpailut.

Matti Viirto
Hiidenkieräjät